BM TECH - sprawdzony partner

Firma BM TECH sp. z o.o. powstała w 2016 r. w Warszawie. Siedziba BM TECH znajduje się w Warszawie na ul. Ateńskiej 10/15, natomiast zakład warsztatowo-produkcyjny mieści się w Międzyborowie (ok. 40 km od Warszawy).

BM TECH sp. z o.o. oferuje produkty i usługi projektowo – inżynieryjno – serwisowe dla przemysłu i elektrowni. Posiada doświadczenie w takich gałęziach gospodarki jak:

  • energetyka (elektrownie, spalarnie śmieci, elektrociepłownie),
  • przemysł chemiczny (rafinerie, zakłady azotowe, zakłady produkcji gazów technicznych, zakłady przetwórcze siarki, instalacje do produkcji chlorku, etc.),
  • przemysł papierniczy,
  • przemysł spożywczy (cukrownie, mleczarnie),
  • przemysł hutniczy.
 

 

wstecz